~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, April 25, 2006

Queer är ute, Crips är sjvkt på - plats på scen för en kvng i tiden!

Caesar Colonii här igen. Har precis läst lite i en märklig tidning kallad Arena. Där står att läsa om att medeltida samexistens med krymplingar är på väg tillbaka. Goda nyheter, mina vänner. Queerteorin är inte så het längre. Däremot är en ny teori på uppgående, som kan omställa samhället till det bättre.

När en marginaliserad grupp bestämmer sig för att återerövra och omvärdera ett ord som använts för att kränka och marginalisera dem väcker det alltid reaktioner, skriver en Robertvs McRver i artikeln benämnd "Miffoteori". Det handlar om att det är krymplingarnas tvr att resa sig nu.

Och nog är det wiktigt att en i det moderna samhället marginaliserad grvpp mänskor nv rättmätigt måste kräva sin rätt! Gycklargrvppen will gärna påpeka att detta faktiskt kan ske genom att gå tillbaka till medeltiden! För krymplingar är ju, som vi alla vet, en wiktig del i den blandning av folkgrvpper som krävas för att ett samhälle ska kvnna kallas jvst medeltida. Föreställ dig en medeltida stad. Vad måste finnas för att den ska vara jvst medeltida? Stadsmvr, såklart, och en port där väldoftande knektar samlar in tvllpenningar, avfall och mvstigt träck som flyter fram på gatorna på gatorna, wärdshvs som serverar rovor och mjöd (givetvis), en marknadsplats och - icke minst - ett talrikt kollektiv av diverse kroppsligt defekta mänskor (fvnktionshindrade, säger en del välmenande men patroniserande nvtidare); sådana som saknar wissa lämmar, sådana som icke eller endast hjälpligt kan gå, leprasjvka, et cetera. det är av yttersta wikt att dessa människor finns i samhåället, och erkänns som fvllwärdiga samhällsmedborgare.

På medeltiden war detta en självklarhet. Alla slags mänskor blandades hvller om bvller i det sjudande folklivet innanför stadsmvrarne. Men i moderna tidewarv, exempelwis vnder nazismen (en läskig period av 1900-talet som präglades av indvstriell modernism, rastänkande, mekaniserad krigföring och Hötorgsmålerisk konst) har man sett ner på dessa arma mänskor, till och med avrättat dem. Något som är emot både god sed och Skaparens ordning. Alla mänskor har som bekant en vppgift att fylla i hans master plan, äwen de som kräfva vagnshjul för att röra sig. Läs McRvers artikel! Den är intressant om än swamlande och lite märkligt bevndrande inför den alltjämt ogvdaktiga "qveer-teorin".

Och nv kommer min poäng - är det inte hög tid att nu, när cripsteorin står för porten, avsätta den sittande monarken (som wisserligen är krympling rent mentalt sett, men ej kropssligt, och som dessvtom är protestant) och åter placera en rejält cripteoretiskt kompatibel konvng på tronen? Som en signal om att nya tider råder, liksom? Jag pratar såklart om Erik Läspe och Halte, en enormt vnderskattad statsman av Gvds nåde. Erikskrönikans omdöme om Erik Läspe/Halte är dessvtom rena poesin:

ERik konunger var nokot swa läsper wid
haltan thz war ok hans sidh
Han storkte gerna skäll ok räth
ok älskade gerna sin eghin äät
han hiolt hwsära ok ädela sidh
ok bondom gaff han godhan friid
A alwora kunne han sik wel forsta
mz torney kunne han ey mykit vmga


Ge oss en cripkonung - i tiden!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home