~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Tuesday, May 02, 2006

Fogden will ha sina stålar!

Idag gör Gycklargrvppen sin plikt som medborgare. Wi lämnar in deklarationspergamenten och langar över skatten till fogden. Då wi icke är några slags "nyliberaler", knotar wi heller inte. Skatten måste betalas. Det är heftigt att betala skatt! Skattepenningar gör att förfallna katedraler kan vpprvstas och härar bewäpnas för att hålla danskarna borta. Dock finns svårigheter med årets deklaration ... var någonstans på blancetterna fyller vi avdrag för inköpta avlatsbrev, och var fyller vi i för en extra donation till Vatikanen och är det tillåtet att göra avdrag för bjällerskorna?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home