~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, November 17, 2005

Bot och bättring

Äntligen fvår vi i Gycklargruppen medhåll av den svå kvallade "vetenskapen", detta sekulära påfund för hedningar som inbillar sig att man måste förstå allting. Hvi gudfruktviga vet att så icke är fallet. Ett syndafall här, en kvinna som förvandlas till stenstod där - man vet aldrig vilka exempel Vår Herre vilja statuera. Och varför. Men vi finner oss ödmjukt i det och böjer våra hufvuden i bön! Nåväl, vetenskapen var det ja. De har upptäckt att meningslösa sexuella aktiviteter kan ge något som till och med är värre än håriga hvandflator. Minns och anteckna gärna på pergament att sexuella aktiviteter endast bör brukas i barnalstrande syfte och enligt den ställning som Vår Herres efterkommande missionärer har lärt oss.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home