~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Thursday, October 20, 2005

Ordning i leden


Länge har vi i gycklargruppen ansett att PM Nilssonius är en beläst ung man och en förebild för kommande generationer. Oro har dock väckts efter hans senaste uttalande om Svea rikes bankchef Heikensten. Det osar liberalism och eländesskap! Att på ett dylikt sätt ställa sig bakom fritänkande och osedligt handlande i form av arbetsvägran och hastigt lämnande av överenskommet dagsverke är oförsvarligt. Den nya tidens arbetssituation med lösa kontrakt skapar otrygghet hos 1080-talisterna och kommer att medföra en utbredd rotlöshet bland våra ynglingar.

Gyckargruppen vill därför förorda ett återinförande av livegenskapen, som både kan erbjuda fast bostad och trygga anställningsförhållanden. Vi hoppas på att ledarskap genom management by vasall kommer att slå igenom starkt inom både jordbruks- och servicesektorn som ett svar på dagens kris inom arbetslivet. Fram för ett feodalt nytänk i tider av dekadenta avhopp och illojala skrivbordsrensanden!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home