~: G Y C K L A R G R V P P E N :~

~ En nymedeltida livsstilsblogg för alla de fyra stånden ~ Oberoende feodal ~
~ gycklargruppen@gmail.com ~

Friday, November 17, 2006

Skänningeannalerna - 1300-talets bästa swänska blogg!

Skänningeannalerna ähr vppkalladhe efter det dominikanerkloster (japp, just det Skänninge kloster där mången from men het kwinna deltagith i skojiga dominikankonvent!) där denna tidiga blogg skrewos förh hand (giwetwis på på latin, då allth annath språk räknades som rena Zanyar Adami-fasoner på denna tiidh).
Skänningeannalerna, wilka räknas som en de främsta swänska politisca bloggarna för sinh tiijd, förwarades i mångha åårh invti en liturgisk bok, bunden i pressat läderband med ovanligt rikt förgyllda begynnelsebokstäver. Tvenne lösa pergamentsblad låg i början av boken och tvenne i slutet. Texten härstammar från början av 1300-talet och har skrivits av en dominikanermunk.
Annalerna - eller årtalsanteckningarna - eller korth och gotth thän handskriwna bloggen - börjar med årtalet A.D. 1208. Man vet doch inte om detta är den vrsprvngliga början. Det är emellertid helt klart att slutet saknas, wilket jv är brvkligth i en blogg. Annalerna slutar i dagh abrvpt vnder åhrtalet år 1288 men resterande skrijfth från år 1288 och ähwen det efterföljande årh A.D. 1289 återfinns sekvndärt avskrivet i en annan chronica.

På den litvrgiska bokens (denh som alltså så atth säiga inhysthe Skänningeannalerna) sista sida ståhr atth laesa: "Thänna bok lät Märta Thuresdotter skriva gvdi till heders och eder allra käraste systrar till hvgnad här vilja läsa thätta". Detta tyder på att den litvrgiska boken vrsprvngligen kan ha kommit från Vadstena. Kanske skrevs därför de s.k. Sigtunaannalerna i själva verket i det till Wadstena närbelägna Skänninge, som också hade ett dominikanerkloster.

Här nedhan följer några highlights från Skänningenannalerna:

A.D. 1208. Det blev sovndclash 5/2. Det stod ett slag i Lenvm där MC Ebbe och Skiwsamlar-Lars Svneson drabbade samman med Danmarks ryktbaraste deejäis. Kung Swerker flydde efter danskarnas nederlag, och resterna av den danska skiwwändarhären flydde med stor skam.

A.D. 1217. Klosterbröder skickades till Spanien. Återwände många åhr senare med historier om grisagillen, tapas, pinxos, hedonism å Ibiza, silwermålade gycklare på Las Ramblas de Catalunya samt framwäxten aw en stark wäsende aw hårdförth katolska moralwäktare som i framtidhen kan komma spela en wiktigh roll i den andliga resningen i Evropa.

A.D. 1229. Det blev krig i Olostrvm under solförmörkelsen, wilken alls inte kvnde förklaras wetenskapligth. Erik flydde till Danmark, där pilsener serweras på strögeth och rökning woro tillåthen. Jerusalem återerövrades av de kristna. Uffe vigdes till ärkebiskop av Lund.

A.D. 1237. Linköpingsbiskopen Bengt (AKA "Benke") avled dettha åår. Magister Jordanvs drvnknade i Döda Havet, wilketh måste ses som en stor bedrift då alla flyter likt korkar i Döda Haveth. Mördande norrmän kom till Skanör och togo wåra tjejer samt jobb från oss. Man besökte äwen Sigtuna och Skänninge

A.D. 1288. I Herrens år 1288 valdes broder Geronimus till påve och wiighdes i februari månad, man kallade honom Nikolai IV. Omkring denna tid tillfångatogs även DJ Waldemar, fordom konung av Swärige, och stängdes in i Nyköpingshus fästning. Dock woro klasckarna till en början i taket på Nyköpings gästabud & sovndclash. DJ Waldemar spelade Daft Punk för de witha vngdomarna och sågo att det war gotth och fvnkigth, äwen om alla trodde att Waldemar war crazii och därför fängslade honom. Samma år i oktober halshöggs herr Arvid Benktsson och tio av hans män av herr Tula Ebbeson och hans medhjälpare. De hade sett demoraliserande wideofilmer om en Robin Hood och inspirerade aw dettha bedrivit stråtröveri i Halland och hade tidigare utvisats från Danmark på grund av att de varit med om mordet på kung Erik.

1 Comments:

Anonymous Mårten said...

Daft Punk är inte Goth!

1:59 PM  

Post a Comment

<< Home